Centres Cívics Vic

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI D’OSONA

Divendres 25 d’octubre a les 19:45h en primera convocatòria i a les 20:15h en segona

L’assemblea tindrà lloc el dia 25 al Centre Cívic Plaça d’Osona.

Ordre del dia:

  • Lectura i aprovació , si s’escau , de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Informació de les actuacions realitzades per l’Associació de Veïns i Veïnes del barri
  • Reunions , visites i contactes amb l’Ajuntament de Vic i altres entitats
  • Activitats culturals i Festes del Barri
  • Estat de comptes.
  • Renovació dels membres de la Junta Directiva.
  • Torn obert d’intervencions

Esperem la vostra assistència.