Centres Cívics Vic

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VIC APROVA PER UNANIMITAT EL PLA ESTRATÈGIC DELS CENTRES CÍVICS DE VIC (CCVIC)

El Ple de l’Ajuntament de Vic, que s’ha portat a terme el dilluns dia 1 de febrer de 2021, ha aprovat el Pla Estratègic dels Centres Cívics de Vic amb el vot favorable de tots els grups polítics municipals.

La necessitat d’elaboració del Pla Estratègic parteix del diagnòstic establert pel Pla d’Acció Cultural 2018-2025 (PAC) de la ciutat de Vic. Al PAC s’assenyala la necessitat d’establir i articular una política cultural en diversos àmbits de l’acció cultural de la ciutat, entre ells els CCVIC.

Com a conseqüència, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Vic va demanar l’elaboració del Pla al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg de serveis 2019 de la Diputació.

El CERC va adjudicar el projecte a l’empresa Trànsit, especialista en gestió cultural. El pressupost total del Pla és de 12.000€ i ha estat finançat íntegrament per la Diputació.

Durant el 2020, els tècnics de Trànsit han treballat amb l’equip de CCVIC i en les trobades virtuals amb diversos grups d’entitats, equipaments i tècnics de diferents àrees de l’Ajuntament de Vic.

El resultat és un document amb una primera part de diagnosi que analitza l’estat de la xarxa de centres cívics i una segona part que marca un seguit de mesures a implementar amb l’horitzó de 2025. L’objectiu general és potenciar els CCVIC com a espais de participació cultural i cohesió social, en interacció amb el conjunt d’agents de l’ecosistema cultural i ciutadà de Vic, i en el marc del PAC i del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 (PAM).

Sobre l’aprovació del Pla, la regidora de Cultura, Susagna Roura, va recordar que després de 13 anys d’existència s’està treballant per millorar el desenvolupament i les necessitats dels centres cívics “per una major rendibilitat cultural”. Roura va remarcar que es vol incrementar la creació i la producció cultural potenciant les sinergies amb altres associacions i centres de Vic per potenciar les activitats pels diversos públics”.

Les línies estratègiques s’articulen en quatre eixos principals, amb una vocació clara de reforçar la missió d’oferir recursos, oportunitats i activitats per a afavorir l’accés i la participació cultural de la ciutadania de Vic, apostant per la proximitat, la inclusió, la cohesió social i l’educació, i afavorint la coordinació de serveis i l’enfortiment i la col·laboració amb el teixit associatiu.

Eix 1 / Els Centres Cívics en una ciutat a mesura humana: situa el pla estratègic en els objectius del PAM, que aposta per la transversalitat amb altres polítiques municipals, sobretot en els àmbits de ciutadania, joventut i interculturalitat.

Eix 2 / Els Centres Cívics en la dinàmica cultural de la ciutat: estableix connexions amb alguns objectius del PAC, sobretot per tal de reforçar la dimensió cultural dels equipaments i per vincular-los més a la resta d’agents culturals.

Eix 3 / La gestió de la xarxa de Centres Cívics: exposa les necessitats per tal de complir amb els objectius marcats. Aborda qüestions de recursos, processos interns i comunicació.

Eix 4 / Els Centres Cívics en un marc de governança participativa: remarca la importància de comptar amb espais de participació, tant a nivell particular dels centres com a nivell de ciutat.

Consulta el document: PDF Pla Estratègic dels Centres Cívics de Vic.