Centres Cívics Vic

TÍTIOL DE L’ACTIVITAT PRESENCIAL TOT EN MAJÚSCULES I SENSE NEGRETA. AQUEST ÉS UN TÍTOL MOLT LLARG, SI POT SER MÉS CURT MOLT MILLOR.

Subtítol de l’activitat presencial. Podeu utilitzar-lo per donar informació important però que no poseu al títol com ara lloc, dia, responsables de l’activitat, etc. Tampoc hauria de ser gaire llarg.

Descripció de l’activitat. Pot ser tant llarga com vulgueu.

Podeu estructurar l’informació en paràgrafs fent un salt de línia normal [ENTER].

També podeu estructurar la informació fent salts de línia dins un mateix paràgraf [SHIFT+ENTER]
D’aquesta manera seguim dins un mateix bloc de text.

Podeu afegir enllaços a pàgines externes seleccionant el text en qüestió i afegint-hi un enllaç [ICONA CADENA DE LA BARRA D’EINES SUPERIOR]

Podeu utilitzar estils de text ric com ara negretes i cursiva.
Les negretes son més visibles que abans.

Inscriu-te!
Dates del taller
5 sessions (dilluns)
1 de gener de 2021
Horaris
2 grups
00h – 00h
Lloc
CCVIC X
Tallerista
Nom i Cognoms
Preu
0€ / Gratuït