Centres Cívics Vic

INICIACIÓ A ARDUINO

Crea objectes electrònics interactius per regar les plantes o automatitzar l’hort

Les 10 sessions ens serviran per a entendre com funciona aquesta tecnologia i descobrir-ne les seves aplicacions a partir d’un exemple pràctic en forma de projecte.

De forma pràctica i intuïtiva s’aprendrà fent, desenvolupant l’aprenentatge i construint
el propi coneixement a través de conceptes bàsics d’electrònica i robòtica. Per fer-ho,
es controlarà a través de diversos llenguatges de programació que recolliran dades
dels diversos sensors.

OBJECTIUS:

  • Conèixer què és un microprocessador.
  • Introducció a la programació utilitzant elements del kit.
  • Control de sensors, actuadors i motors.
  • Treball en equip i comunicació.
  • Resolució dels reptes proposats a l’aula fomentant el pensament creatiu.

METODOLOGIA

Es tracta de sessions majoritàriament pràctiques amb les referències teòriques
indispensables per entendre el contingut que s’està treballant.

Després d’unes primeres sessions que ens serviran per entendre i practicar el
funcionament dels diferents elements Arduino, es desenvoluparà un projecte aplicant
els coneixements adquirits. Es proposarà la creació d’un hort autòmat però queda
obert a les propostes de l’alumnat.

Aprentik

www.aprentik.com

Inscriu-te!
Dates del taller
10 sessions (dimarts)
19 i 26 d’abril
3, 10, 17, 24 i 31 de maig
7, 14 i 21 de juny de 2022
Horari
19 h – 20.30 h
Lloc
CCVIC Can Pau Raba
Tallerista
Aprentik / Fab Lab
Preu
Gratuït

Venda on-line tancada