Centres Cívics Vic

S

INTRODUCCIÓ A LA RECERCA GENEALÒGICA

A la recerca de dades

La recerca genealògica dels avantpassats familiars, si es vol anar més enllà de la tercera generació, generalment implica un treball d’investigació als arxius. Entre la documentació conservada als arxius civils i eclesiàstics es troba documentació específica on hi ha informació per anar seguint la línia d’ascendència: registre civil de naixements, matrimonis i defuncions, padrons d’habitants, llibres de baptismes, matrimonis i enterraments i també a documentació notarial com capítols matrimonials i testaments. Els portals dels arxius en línia i adreces de societats genealògiques posen a l’abast documentació digitalitzada. En la recerca segurament sorgiran entrebancs de diferent tipus, alguns es podran sortejar amb documentació alternativa, altres seran gairebé insuperables. El resultat de la investigació genealògica s’acostuma a plasmar en l’arbre genealògic, la frondositat i complexitat del qual per regla general depèn de la intensitat de la recerca. 

Francesc de Rocafiguera

Nascut a  Vic el 1957. Arxiver de l’Ajuntament de Vic i historiador. Llicenciat en Història Medieval per la facultat de Geografia i Història de la Universitat Barcelona i doctor en història per la mateixa universitat amb la tesi La canònica de Santa Maria de l’Estany: Orígens i primera expansió (1080 – 1157): El seu diplomatari. Paral·lelament a la formació acadèmica va  adquirir experiència en el tractament de la documentació i en la investigació històrica a l’Arxiu Episcopal de Vic. Des de 1983 és arxiver de l’Arxiu Municipal de Vic. És autor de la part d’història medieval de Gurb: Un poble arrelat a la terra i de la monografia La parròquia de Sant Julià Sassorba. Com a arxiver de l’arxiu Municipal de Vic ha fet el tractament arxivístic de documentació que va del segle XIV  al segle XXI, la qual cosa ha fet possible la publicació del privilegi de fundació de la Universitat Literària de Vic (1599);  de les actes del ple de l’Ajuntament de Vic de 1936 a 1939; de Nomenclàtor: Els  noms dels carrers de Vic, i d’articles sobre temàtiques diverses com “Efigie y mapa del regadío del llano de Vich y su territorio correspondiente: El projecte del paborde de Palau de regar la plana de Vic amb aigua del Ter”, publicat a la revista Ausa el 2014.

Inscriu-te!
Dates del taller
5 sessions (dimecres)
Del 3 al 31 de maig
Horari
17.30 a 19.00 h
Lloc
CCVIC Joan Triadú
Tallerista
Francesc de Rocafiguera
Preu
20€

Venda on-line tancada