Centres Cívics Vic

LA IV TROBADA COMUNITÀRIA DE VIC FA UNA VALORACIÓ DELS 5 ANYS DE PROCÉS COMUNITARI A LA CIUTAT

En el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural es presenta la programació comunitària del curs 2019-2020 a la ciutat de Vic per donar resposta col·lectivament als reptes actuals per millorar la convivència i la cohesió social de la ciutat.

 • La Trobada Comunitària és un espai de relació entre les i els representants polítics, les i els professionals, les entitats i la ciutadania de Vic que, de forma col·lectiva, treballen per la millora de la convivència i la cohesió social a Vic.
 • A l’acte s’ha fet un repàs de les accions realitzades durant el curs 2018-2019 en els eixos d’educació comunitària, salut comunitària i convivència, i s’ha presentat la programació comunitària amb el conjunt d’accions previstes per aquest curs.
 • Aquest any, l’acte està emmarcat també dins del programa de Propostes dels centres cívics de la ciutat.
 • Amb la ponència de la sociòloga Elisabet Tejero s’ha volgut oferir un espai de formació en el qual reflexionar sobre la importància de la mediació comunitària.
 • En el marc de la Trobada Comunitària també es va repartir un resum de l’Avaluació Comunitària realitzada durant el 2019 en la qual es va explorar els impactes i les contribucions del Projecte ICI al procés comunitari de la ciutat.

Vic, 3 d’octubre de 2019.- L’Associació Tapís, l’Ajuntament de Vic i l’Obra Social ”la Caixa” han promogut la IV Trobada Comunitària de la ciutat de Vic, emmarcada dins del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI).

El Projecte ICI actua com a impulsor d’un procés col·lectiu de transformació del context social i de les institucions per adaptar-se als reptes de la diversitat i a les noves necessitats de la població. Alhora, treballa per evitar els processos que generen desigualtat i contribueix a fer possible la participació en igualtat de condicions de totes les persones. Així doncs, el Projecte ICI té per objectius la millora de la convivència i la cohesió social en l’àmbit local, per afavorir el benestar i la millora de les condicions de vida dels vigatans i vigatanes.

La Trobada Comunitària és un espai de relació entre les i els representants polítics, les i els professionals, les entitats i la ciutadania de Vic que, de forma col·lectiva, treballen per la millora de la convivència i la cohesió social a Vic. Enguany, al voltant de 50 persones han participat de la IV Trobada Comunitària de Vic, que s’ha dut a terme al Centre Cívic Can Pau Raba, amb la presència de representants de l’Ajuntament de Vic, de l’Obra Social ”la Caixa”, de tècnics/ques municipals, de representants de diverses entitats de Vic i de ciutadania a títol individual. Aquest any, l’acte està emmarcat també dins del programa Propostes dels centres cívics de la ciutat.

La benvinguda de l’acte ha estat a càrrec de Josep-Ramon Soldevila, regidor de Ciutadania, Barris, Cooperació i Participació de l’Ajuntament de Vic; Mireia Ribas, gerent de l’Associació Tapís; i Roser de la Torre, gestora del Projecte ICI a l’Obra Social ”la Caixa”. Tots ells han posat l’accent en la importància del treball comunitari i han agraït la participació i la implicació de la ciutadania en la construcció d’una ciutat i societat més justa i on totes les persones esdevinguin iguals, afavorint així, la convivència a la ciutat.

A l’acte s’ha fet una revisió d’accions realitzades durant el curs 2018-2019 en els eixos d’educació comunitària, salut comunitària i convivència. Primer s’ha visualitzat un vídeo resum del projecte Viu el Carrer!, emmarcat també en aquesta programació comunitària i en el Pla de l’Esport de Vic – Vic Activa’t, que promou accions a l’espai públic. Després, s’han presentat els diversos espais – taules i comissions de treball -existents i els projectes realitzats durant aquest curs a càrrec dels agents protagonistes dels diferents espais. L’acte central de la trobada ha consistit en una ponència de la sociòloga Elisabet Tejero sobre mediació comunitària. Finalment, a partir de la visualització d’uns pòsters s’ha presentat la programació comunitària pel curs 2019-2020, que és la proposta d’activitats, iniciatives, programes i espais de trobada, consensuades de forma participativa i previstes en el marc del Projecte ICI.

Amb la visualització del vídeo resum del projecte Viu el Carrer! s’ha fet balanç d’aquesta proposta que consisteix en la realització d’activitats esportives i de lleure, gratuïtes i adreçades a infants i joves, durant els períodes no lectius del curs escolar. Aquestes accions que es van fer durant tot l’any, van comptar amb la participació de gairebé 2.500 infants, joves i famílies, entre hivern, setmana santa i estiu. Aquesta programació es va poder dur a terme gràcies a la col·laboració i implicació de 160 persones, entre elles, professionals, voluntariat, membres d’entitats i estudiants en pràctiques.

La part explicativa del curs 2018-2019 de la Trobada Comunitària ha estat dinamitzada per representants, protagonistes o participants en algun dels projectes o espais dels diferents eixos de treball, que han resumit la seva experiència. Concretament, s’ha comptat amb el testimoni d’Osonament i el Club Atlètic Vic, entitats implicades al Projecte Viu el carrer!, un membre de l’Associació de veïns del barri Vic Nord que forma part de la Comissió de Persones grans, i dues persones professionals del CAP Vic 1 Nord i del CAP del Remei que formen part de la Taula de Salut Comunitària i les seves comissions.

Amb la ponència de la sociòloga Elisabet Tejero s’ha volgut oferir un espai de formació en el qual reflexionar sobre la importància de la mediació comunitària entesa des d’una perspectiva de respecte i consens que parteix des de la voluntat de participar en el procés de mediació. Amb el títol de la ponència “la construcció artesanal del viure en comú”, Elisabet Tejero es refereix a generar espais de trobada on la narració biogràfica de cada persona permet  construir compromisos col·lectius de canvi.

En educació comunitària, després de tres cursos en els quals el Projecte ICI acompanyés, juntament amb la tècnica d’educació de l’Ajuntament de Vic, a les AMPA de la ciutat en la construcció de la programació de l’Escola de Pares i Mares – Factor Q, enguany s’aposta per focalitzar el treball en la iniciativa de Codis Culturals. Aquest projecte neix a partir d’una demanda clara dels centres educatius de Vic de treballar els xocs culturals vinculats a l’existència d’una ciutadania cada vegada més diversa quant a origen i cultura.

Pel que fa a salut comunitària, s’ha explicat que la Taula de Salut Comunitària de Vic (TSCV), iniciada el 2016, és un espai que ha anat augmentant el nombre de participants fins a arribar a estar formada per més de 20 persones de diferents serveis, entitats i projectes vinculats a l’àmbit de la salut i amb una mirada comunitària d’aquesta. Aquest pretén ser un espai de coordinació però també generador de propostes conjuntes. Per això, s’han creat diferents comissions: la de Prescripció Social, la de la Jornada de Salut Comunitària que el 28 de novembre realitzarà la seva tercera edició i, recentment, s’ha constituït la comissió de Persones Grans. Aquesta última comença la seva activitat a partir de la detecció d’una necessitat de millorar la vida d’aquest col·lectiu, prioritzada a la Diagnosi de Salut Comunitària elaborada per la mateixa TSCV, sobretot pel que fa a temes de solitud i maltractaments.

Per altra banda, emmarcada en l’eix de convivència, a la Programació Comunitària també s’especifica que la Xarxa d’Acollida Municipal de Vic (XAM) és un dels espais aglutinadors de tot el procés des que va fer el pas de l’acollida a la convivència i va donar entrada a nous professionals i entitats directament vinculades amb la millora de la convivència a la ciutat. Emmarcat en aquest eix, és a on es realitza el projecte ja esmentat Viu el Carrer!

Una avaluació del procés comunitari a Vic

En el marc de la Trobada Comunitària també es va repartir un resum de l’Avaluació Comunitària realitzada durant el 2019 en la qual es va explorar els impactes i les contribucions del Projecte ICI al procés comunitari de la ciutat. Els resultats obtinguts permetran tenir informació sobre la utilitat i els elements d’interès pel territori, que ajudin i orientin a millorar el procés comunitari, base per a la millora de la convivència intercultural. Alguns dels resultats apunten a la importància de continuar treballant des de diferents àmbits per la millora de la convivència i el foment de la participació ciutadana i de professionals, posant de relleu la tasca realitzada des del Projecte ICI en aquests cinc anys d’implementació. El document complet de l’Avaluació Comunitària es pot consultar a l’apartat de Document de la web: www.procescomunitari.cat

La  IV Trobada Comunitària de Vic ha donat doncs, el tret de sortida a un nou curs on es vol promoure i fomentar encara més les iniciatives conjuntes, el treball en xarxa i la coordinació entre tots els agents de la comunitat, per tal de donar respostes col·lectives als reptes actuals de la ciutat en matèria de convivència i cohesió social.

Més informació (premsa, entrevistes i reportatges):

 • Departament de Premsa de l’Obra Social ”la Caixa”:
 • Coordinadora del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de Vic
  • Trini Molist: 638.800.637
  • trinimolist@tapis.cat
 • Departament de comunicació de l’Ajuntament de Vic
  • Isaac Romero: 34 93 881 59 08 / comunicacio@vic.cat
  • www.vic.cat