Centres Cívics Vic

COMUNICACIÓ CONSCIENT

Aprèn a comunicar-te de manera més assertiva

Podem definir “comunicació” com la capacitat de transmetre missatges tan interns com externs. La comunicació forma part de qualsevol relació interpersonal.

El nostre llenguatge amaga una forma de pensar que afecta directament a la manera en que actuem. El què diem i la manera en què ho diem, ens afecta. Les paraules tenen un immens poder.

La Programació Neuro Lingüística és una disciplina nascuda als anys 70 de la mà de John Grinder i Richard Bandler, coneguda pel seu acrònim, PNL.

Mitjançant l’aplicació d’alguns dels coneixements i tècniques de la PNL, descobriràs una nova manera d’observar “el món” que et permetrà millorar la qualitat d’aquesta experiència, interna i externa en tots els àmbits de la teva vida.

OBJECTIU DEL TALLER.

Objectiu general.

Aquest taller té per objectiu proporcionar el coneixement de com estructurem la nostra manera de veure el món a través de filtres i programes i de com això intervé i afecta, tant en la relació amb un mateix com en la relació amb els altres.

Aquests coneixements afavoriran el desenvolupament i la millora del’assertivitat i altres habilitats de comunicació com a estratègies de millora en les relacions interpersonals.

Objectius especifics

– Comprendre com processem la informació que rebem del nostre entorn.
– Ser conscient de les limitacions del nostre llenguatge per a obrir-nos a noves possibilitats.
– Saber què fa que tots interpretem de manera diferent el món que ens envolta.
– Reconèixer patrons de pensament i llenguatge emprats per les persones per a comunicar-se.
– Ampliar la consciència sobre els efectes que la comunicació interna i externa té en les relacions.
– Detectar els missatges parlats i no parlats de les persones.
– Identificar i desenvolupar l’escolta interna per a resoldre conflictes personals.

Inscriu-te!
Data del taller
Monogràfic
Dissabte 11 de maig
Horari
9.30 h – 13.30 h
Lloc
CCVIC Serra-de-senferm
Tallerista
Joan Muñoz
Preu
13 €
Inclusivitat
Taller adaptable. En cas de diversitat, demaneu informació ampliada al centre cívic.